ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรภาพ
ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรภาพ

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาไทยทั้งด้านการอ่านและการเขียนอย่างเป็นขั้นตอน ช่วยเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำหรับการเรียนภาษาไทย ในการเรียนรู้ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ผ่านบัตรภาพ พยัญชนะไทย 44 ตัว ประกอบด้วยภาพคู่กับพยัญชนะ
เพื่อให้เด็กเชื่อมโยงภาพกับพยัญชนะทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB