ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรภาพ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรภาพ

ชื่อชุด : ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาไทยทั้งด้านการอ่านและการเขียนอย่างเป็นขั้นตอน ช่วยเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำหรับการเรียนภาษาไทย ในการเรียนรู้ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ผ่านบัตรภาพ พยัญชนะไทย 44 ตัว ประกอบด้วยภาพคู่กับพยัญชนะ
เพื่อให้เด็กเชื่อมโยงภาพกับพยัญชนะทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง