พลเมืองเด็กดี
พลเมืองเด็กดี

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744393814

ชื่อชุด : พลเมืองเด็ก พลเมืองดี

ชื่อผู้แต่ง : Rana DiOrio ผู้แปล ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เด็กดีต้องรู้ว่าการเป็นพลเมืองดีต้องทำอย่างไร เช่น การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น การตั้งใจฟังผู้อื่นพูด เพื่อให้เด็กรู้จักเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และตระหนักได้ว่าการเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่ามากทั้งต่อตนเองและสังคมรวมถึงประเทศชาติ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB