CD-ROM เวลาและการนับ
CD-ROM เวลาและการนับ

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : เริ่มรู้ เริ่มเรียน

ชื่อผู้แต่ง : อักษร โกลบอล เอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

CD-Rom ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์เรื่องเวลาและการนับ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB