ก.ไก่ เด็กเก่ง
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

ก.ไก่ เด็กเก่ง

ชื่อชุด : ชุดคัดเขียน

ชื่อผู้แต่ง : คัทรินทร์ นัยเนตร

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกบูรณาการทักษะ อ่าน เขียน พยัญชนะ ก-ฮ พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะ เพิ่มพูนปัญญา พัฒนา EQ ช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ทุกคนเรียนรู้พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว และมีทักษะในการเขียนอักษรไทยที่เก่งขึ้นตามลำดับ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง