ก.ไก่ คัดสนุก
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

ก.ไก่ คัดสนุก

ชื่อชุด : ชุดคัดเขียน

ชื่อผู้แต่ง : คัทรินทร์ นัยเนตร

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยที่เริ่มฝึกเขียนภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนพยัญชนะ 44 ตัว และเรียนรู้คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับการสังเกต จดจำ วิเคราะห์สิ่งที่อยู่รอบตัว รวมทั้งเด็ก ๆ ยังได้สนุกสนานกับการระบายสี การฝึกลากเส้นพื้นฐาน อาทิ เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นหยัก วงกลม เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือให้ทำงานประสานกันกับสมองสายตาได้ดียิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง