ABC เด็กเก่ง
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

ABC เด็กเก่ง

ชื่อชุด : ชุดคัดเขียน

ชื่อผู้แต่ง : นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งเด็กๆ จะได้พัฒนาทักษะ ทั้งการอ่านและการฝึกคัดเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก รวมถึงได้เรียนรู้คำศัพท์ใกล้ตัวเพิ่มขึ้นกว่า 100 คำ นอกจากนี้ ยังได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมฝึกทักษะหลากหลาย ที่จะช่วยพัฒนาสมองทั้ง 2 ด้าน และทำให้เด็กๆ เก่งขึ้น เก่งขึ้น...

สินค้าที่เกี่ยวข้อง