สนุกคัดเก่งภาษาไทย ก.ไก่-ฮ.ฮูก
สนุกคัดเก่งภาษาไทย ก.ไก่-ฮ.ฮูก

แชร์
picture
แชร์

ชื่อชุด : ชุดคัดเขียน

ชื่อผู้แต่ง : นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

มุ่งเน้นให้เด็กๆ สนุกสนานกับพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว และช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ สนุกกับการท่องและเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ มากกว่า 100 คำ โดยเริ่มจากสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็น บุคคลในบ้าน สัตว์ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ สิ่งของ ยานพาหนะ ฯลฯ ที่เด็กๆ พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสนุกสนานไปกับกิจกรรมฝึกระบายสี กิจกรรมฝึกทักษะสนุกๆ ที่เชื่อมโยงให้เด็กๆ รู้จักคิดวิเคราะห์ เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ ฝึกใช้สมองทั้งสองด้าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB