ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรสัมผัส
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรสัมผัส

ชื่อชุด : ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน

ชื่อผู้แต่ง : บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย สำหรับเด็กที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาไทย ชุดสัมผัสช่วยให้เด็กสมารถจดจำลักษณะและทิศทางการเขียนพยัญชนะต่างๆได้ดี ด้วยเทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน (Multi-Sensory) โดยใช้สีนำสายตาและผิวสัมผัส ประกอบด้วยบัตรสัมผัสจำนวน 8 - ใบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง