AUDIO CD Plearn Songs 2
AUDIO CD Plearn Songs 2

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : Plearn Songs

ชื่อผู้แต่ง : อักษร โกลบอล เอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เด็กๆจะเพลิดเพลินจากบทเพลงและช่วยให้การเรียนรู้สนุกสนาน
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรวมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB