DVD-ROM เรียนรู้ภาษาไทยกับจุ๊จิ๊ จุ๊จ้า แผ่นที่ 2
DVD-ROM เรียนรู้ภาษาไทยกับจุ๊จิ๊ จุ๊จ้า แผ่นที่ 2

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : จุ๊จิ๊ จุ๊จ้า

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้สระไทย 32 ตัว ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียงเพลง (Music) เรื่องราว (Story Telling) ทีมีลักษณะคล้ายนิทานสามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื้อหาในบทเพลงเลือกคำที่ใช้สระไทยที่เด็กๆ พบเห็นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการประพันธ์ทำนองที่จำง่ายไพเราะ เพื่อช่วยให้เด็กๆ อ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB