Audio CD เรียนรู้ภาษาไทยกับจุ๊จิ๊ จุ๊จ้า แผ่นที่ 3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

Audio CD เรียนรู้ภาษาไทยกับจุ๊จิ๊ จุ๊จ้า แผ่นที่ 3

ชื่อชุด : จุ๊จิ๊ จุ๊จ้า

ชื่อผู้แต่ง : อักษร โกลบอล เอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้สระไทย 32 ตัว ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียงเพลง (Music) เรื่องราว (Story Telling) ทีมีลักษณะคล้ายนิทานสามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื้อหาในบทเพลงเลือกคำที่ใช้สระไทยที่เด็กๆ พบเห็นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการประพันธ์ทำนองที่จำง่ายไพเราะ เพื่อช่วยให้เด็กๆ อ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง