Audio CD เรียนรู้ครื้นเครง เพลงภาษาไทย
Audio CD เรียนรู้ครื้นเครง เพลงภาษาไทย

แชร์
picture
แชร์

ชื่อชุด : เรียนรู้ครื้นเครง

ชื่อผู้แต่ง : อักษร โกลบอล เอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เรียนรู้หลักภาษาไทยผ่านบทเพลง ช่วยให้เด็กจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น สร้างเจตคติที่ดีกับการเรียนภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB