หนังสือ คู่มือครูสู่การสอนอ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย
หนังสือ คู่มือครูสู่การสอนอ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย

แชร์
แชร์

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : อักษร โกลบอล เอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ให้ความรู้พื้นฐานและเทคนิคง่ายๆ แบบเรียนปนเล่นเน้นสาระ โดยมีเป้าหมายให้เด็กอ่านออกเขียนได้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB