แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+) : เล่ม 2 สะกดคำ จำความหมาย กระจายคำ
แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+) : เล่ม 2 สะกดคำ จำความหมาย กระจายคำ

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาไทย แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แบบฝึกเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการสะกดคำ ความหมายและการกระจายคำ ประกอบด้วยกิจกรรมพร้อมเทคนิคที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาไทย สามารถใช้สำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB