แบบฝึก Kid Quiz รู้รอบตัวเรื่องตัวเรา
แบบฝึก Kid Quiz รู้รอบตัวเรื่องตัวเรา

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : Play N Grow

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึก Kid Quiz ให้เด็กได้ฝึกซ้ำย้ำทวนและประเมินความเข้าใจเป็นรายบุคคล จากความรู้ที่ได้หลังเล่นเกม Kid Quiz (กิจกรรมกลุ่ม)
เรื่องตัวเรา เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก อวัยวะต่างๆ
การดูแลรักษาความสะอาด รวมถึงบุคคลรอบตัว ในกิจกรรมสนุกสนานฝึกแก้ปัญหาและพัฒนาเชาวน์ปัญญา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB