บัตรภาพคำศัพท์ ชุด เสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน
บัตรภาพคำศัพท์ ชุด เสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : นิทานคุณธรรม ชุด เสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

 

บัตรภาพคำศัพท์ จำนวน 8 ชุด มีคำศัพท์และภาพจากนิทานทั้ง 8 เรื่อง สำหรับทำกิจกรรมฝึกอ่านผ่านการเล่นเกมต่างๆ โดยสามารถดูกิจกรรมแนะนำ ได้จากคู่มือการใช้สื่อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB