คู่มือการใช้สื่อ ชุด เสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน
คู่มือการใช้สื่อ ชุด เสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : นิทานคุณธรรม ชุด เสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

 

คู่มือการใช้สื่อ ประกอบด้วย แนวทางการใช้นิทานเพื่อส่งเสริมการอ่าน แนะนำการอ่านร่วมกัน โดยมีภาพน้าสายตาช่วยในการจดจำคำศัพท์ สำหรับเด็กที่เริ่มต้นฝึกอ่าน เด็กที่มีความยากลำบาก ในการอ่านเขียน และเด็กกลุ่มเสี่ยงหรือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถดาวน์โหลด ใบงานจากนิทานเพื่อฝึกเขียน มีแนวทางการใช้บัตรภาพคำศัพท์ส่งเสริมการอ่าน แนะนำตัวอย่างเกม วิธีเล่นพร้อมการฝึกอ่านและจดจำคำศัพท์ วีดิทัศน์เล่านิทานพร้อมภาษามือ โดย scan QR codeเรียนรู้ค้าศัพท์ผ่านวิดีทัศน์เล่านิทานที่สนุกสนาน พร้อมภาษามือสำหรับเด็ก ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB