ชุด Happy Hearts ระดับ 3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด Happy Hearts ระดับ 3

ชื่อชุด : ชุด Happy Hearts

ชื่อผู้แต่ง : Janny Dooley And Virginia Evans (Express Publishing)

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดรวมสื่อที่ออกแบบตามหลักพัฒนาการ 5 ด้าน S.P.IC.E สำหรับคุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน ช่วยสร้างให้เด็กๆมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข เน้นความสนุกสนาน และรักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

สินค้าที่เกี่ยวข้อง