ชุด Play N Grow : เกมสนุกคิด
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด Play N Grow : เกมสนุกคิด

ชื่อชุด : ชุด เกมการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้ปฐมวัย ชุด Play N Grow

ชื่อผู้แต่ง : อักษร สมาร์ท B

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ส่งเสริมเชาว์ปัญญา พัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างเป็นกระบวนการ หลังจากเล่นของเล่นเสริมทักษะซึ่งมีโจทย์ให้เด็กทำหลากหลายเรื่องและสามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตัวเอง เด็กสามารถฝึกซ้ำย้ำทวนผ่านแบบฝึกที่มีกิจกรรมสนุกสนาน ประเมินผลการเรียนรู้ผ่านการเล่นด้วยใบงานและเก็บเป็นแฟ้มสะสมผลงานเพื่อแสดงพัฒนาการพื้นฐานทางการเรียนรู้ของเด็ก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง