1 สัปดาห์รู้ค่าของเงิน
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

1 สัปดาห์รู้ค่าของเงิน

ISBN : 9786168090169

ชื่อชุด : ชุด ใช้จ่ายอย่างพอเพียง

ชื่อผู้แต่ง : อรสรวง บุตรนาค

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของบันเทิงคดี เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งประกอบด้วย พ่อแม่และลูก 2 คน ดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้ลูกทั้งสองเรียนรู้เรื่องเงิน การรู้จักใช้เงิน การประหยัดเงิน และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งท้ายเล่มจะมีกิจกรรมให้เด็กได้ทบทวนความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ตามที่ได้อ่านมา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง