รักชาติ รักมรดกไทย
รักชาติ รักมรดกไทย

แชร์
แชร์

ISBN : 9789744395238

ชื่อชุด : ชุด รักไทย ภูมิใจชาติ

ชื่อผู้แต่ง : ปิยะพร เศรษฐศิริไพบูลย์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการเล่าเรื่อง โดยมีตัวละครเป็นช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยเป็นตัวดำเนินเรื่องเกี่ยวกับมรดกไทย พร้อมทั้งแทรกความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละตอน เพื่อให้เด็ก “รักและภูมิใจในความเป็นไทย”

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB