Active Reader จักรพรรดิผู้โง่เขลา
Active Reader จักรพรรดิผู้โง่เขลา

แชร์
picture
แชร์

ชื่อชุด : CD ยอดนิทานของโลก (นิทาน2ภาษา)

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

กาลครั้งหนึ่งมีจักรพรรดิที่ชอบแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆ และเมื่อใดที่ได้เสื้อผ้าชุดใหม่พระองค์จะต้องจัดขบวนแห่ไปตามถนน วันหนึ่ง มีชายเจ้าเลห์ 2 คนปลอมตัวเป็นช่างตัดเสื้อ และบอกกับจักรพรรดิว่าสามารถตัดเสื้อที่พิเศษที่สุดในโลกได้โดยขอเพชรพลอยเพื่อนำไปใช้ในการตัดเย็บ จักรพรรดิส่งทหารที่ซื่อสัตย์คนแล้วคนเล่าไปหาช่างตัดเสื้อเพื่อดูความเรียบร้อยและในที่สุดพระองค์ก็เสด็จไปดูด้วยพระองค์เอง...

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB