Active Reader กลเม็ดจับสัตว์น้ำ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

Active Reader กลเม็ดจับสัตว์น้ำ

ชื่อชุด : CD ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

"มนุษย์" เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดจึงคิดค้นวิธีการที่แยบยลเป็นกลลวงให้สัตว์มาติดกับ ปรับปรุง เปลี่ยนแลงให้เข้ากับลักษณะนิสัยของสัตว์ชนิดนั้นๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง