Active Reader มหัศจรรย์พืชและสัตว์
Active Reader มหัศจรรย์พืชและสัตว์

แชร์
picture
แชร์

ชื่อชุด : CD รอบรู้สู่โลกกว้าง

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุด “รอบรู้โลกกว้าง" เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์ของพืชและสัตว์ในหลายๆแง่มุมทั้งลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรม แหล่งที่อยู่ ตลอดจนประโยชน์หรือโทษที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนั้น นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกความรู้เพิ่มเติมให้ผู้อ่านได้รู้จัก รับรู้ และเข้าใจเพื่อร่วมโลกได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB