Active Reader เทคโนโลยีกับสิ่งประดิษฐ์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

Active Reader เทคโนโลยีกับสิ่งประดิษฐ์

ชื่อชุด : CD รอบรู้สู่โลกกว้าง

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุด “รอบรู้โลกกว้าง" เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน เช่น ดาวเทียมสื่อสารรอบโลก การทำงานของเตาไมโครเวฟ เครื่องล้างจาน เรือดำน้ำ เนื้อหาจะทำให้ผู้อ่านทราบถึงความรู้ของสิ่งประดิษฐ์ ที่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่เราในปัจจุบัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง