Active Reader หูและการได้ยิน
Active Reader หูและการได้ยิน

แชร์
picture
แชร์

ชื่อชุด : CD ร่างกายของเรา

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดร่างกายของเรา เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหูที่ทำหน้าที่สำหรับฟังเสียง ซึ่งภายในหูของคนเรามีความสลับซับซ้อนมาก โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน หูแต่ละชั้นประกอบด้วยส่วนย่อยๆ ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน และนอกจากหูจะเป็นอวัยวะในการรับฟังเสียงแล้ว หูยังมีหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวของร่างกายอีกด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB