Active Reader อาหารและการย่อยอาหาร
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

Active Reader อาหารและการย่อยอาหาร

ชื่อชุด : CD ร่างกายของเรา

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดร่างกายของเรา เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร มนุษย์ทุกคนต้องการอาหาร เพื่อนำพลังงานและสารอาหารทีได้รับจากอาหารไปเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย โดยอาหารจะต้องผ่านกระบวนการย่อยอาหารเสียก่อน ร่างกายจึงสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้ ในกระบวนการย่อยอาหารนี้จะเริ่มจากปากสู่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้ และอวัยวะอื่นๆ จนกระทั่งไปสิ้นสุดที่ทวารหนัก ซึ่งจะหมุนเวียนเช่นนี้ไปตลอดชีวิต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง