Active Reader นัยน์ตาและการมองเห็น
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

Active Reader นัยน์ตาและการมองเห็น

ชื่อชุด : CD ร่างกายของเรา

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดร่างกายของเรา เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนัยน์ตาและการมองเห็น มนุษย์มีนัยน์ตาสำหรับการมองเห็นสิ่งต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างของร่างกาย ที่มีความสำคัญไม่แพ้ประสาทสัมผัสส่วนอื่น นัยน์ตาสามารถมองเห็นวัตถุได้ทั้งระยะใกล้และไกล รวมถึงสามารถจำแนกสีต่างๆ ของวัตถุได้อีกด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง