ชุด LearnPlus Science เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด LearnPlus Science เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า

ชื่อชุด : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบตามรูปแบบการสอน 5Es

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรมและแบบขนานให้สามารถทำงานได้ เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

สินค้าที่เกี่ยวข้อง