ชุด LearnPlus Science เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด LearnPlus Science เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด

ชื่อชุด : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบตามรูปแบบการสอน 5Es

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดซึ่งเป็นระบบที่ทำหน้าที่ลำเลียงสารต่างๆ ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

สินค้าที่เกี่ยวข้อง