รักชาติ รักบรรพบุรุษไทย
รักชาติ รักบรรพบุรุษไทย

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786164720282

ชื่อชุด : รักไทย ภูมิใจชาติ

ชื่อผู้แต่ง : ปิยพร เศรษฐศิริไพบูลย์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการเล่าเรื่อง โดยมีตัวละครเป็นช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย
เป็นตัวดำเนินเรื่องเกี่ยวกับบรรพบุรุษไทย พร้อมทั้งแทรกความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ในแต่ละตอน เพื่อให้เด็ก “รักและภูมิใจในความเป็นไทย” นำเสนอด้วยภาพวาดเป็นหลัก
และตอนท้ายจะเป็นกิจกรรมให้เด็กลงมือทำ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ตอน ได้แก่ ร่มเกล้าชาวไทย แผ่นดินถิ่นประวัติศาสตร์ พระบารมีปกเกล้า วีรกรรมรำลึก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB