หิน
หิน

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744392657

ชื่อชุด : วิทยาศาสตร์ 360

ชื่อผู้แต่ง : Gerry Bailey ผู้แปล ธวัชชัย ดุลยสุจริต

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของหิน ตั้งแต่การเกิดหิน การเปลี่ยนแปลงของหินที่มีผลต่อภูมิอากาศ และภูมิประเทศ ลักษณะและคุณสมบัติของหินเพื่อใช้ศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ซากดึกดำบรรพ์ สิ่งก่อสร้างในสมัยโบราณ ภาพเขียนบนฝาผนัง และการนำประโยชน์ที่เกิดจากหินมาใช้ เช่น เชื้อเพลิงใต้ดิน แร่รัตนชาติ แร่ธาตุจากเหมืองแร่ รวมถึงการนำหินมาสร้างงานศิลปะ ใช้ในการก่อสร้าง ผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ทำกิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ เพื่อสร้างความบันเทิง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB