รู้ใช้คำ สร้างสรรค์ประโยค
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

รู้ใช้คำ สร้างสรรค์ประโยค

ISBN : 9786164720237

ชื่อชุด : ภาษาไทย ภาษาชาติ

ชื่อผู้แต่ง : เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช, บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

อธิบายชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มคำ และประโยค คำในภาษาไทยมีหลากหลายชนิดและหน้าที่ คำเหล่านั้นจะทำหน้าที่ที่แตกต่างกันในประโยคซึ่งเป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุดในภาษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจชนิดและหน้าที่ของคำต่างๆในภาษาไทย เพื่อจะได้ถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อสารออกมาได้อย่างถูกต้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง