เปิดโลกประวัติศาสตร์ สุโขทัย
เปิดโลกประวัติศาสตร์ สุโขทัย

แชร์
แชร์

ISBN : 9786167125039

ชื่อชุด : เปิดโลกประวัติศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง : สุทธิ ภิบาลแทน และคณะ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือที่นำเสนอในรูปแบบเชิงประเด็นปัญหา เพื่อให้ได้คำตอบที่หลากหลายในแง่มุมต่างๆ ในการเปิดโลกประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะประวัติศาสตร์สุโขทัย ทั้งด้านสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่รัชสมัย พร้อมเกร็ดน่ารู้ต่างๆ มากมาย ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้จักและเข้าใจประวัติศาสตร์ในยุคสมัยของสุโขทัยได้ดียิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB