รู้ทันภัยวัยแรกรุ่น
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

รู้ทันภัยวัยแรกรุ่น

ISBN : 9789744392084

ชื่อชุด : เรียนรู้สู่วัยแรกรุ่น

ชื่อผู้แต่ง : Felicia Law / Compilers, Other ผู้แปล อารัมภ์ เอี่ยมละออ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาของตัวเองและปัญหาชุมชน ในเรื่องการติดยา การขาดความรับผิดชอบ การลงโทษ ความไม่เท่าเทียมกัน การถูกข่มขืน การหลงผิด การมีสิทธิตามกฎหมายในเรื่องการทำงาน การทดลองงาน การเรียนรู้เกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมาย เช่น การลงโทษ การถูกจับกุม การชกต่อย เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง