ชุด LearnPlus Science เรื่อง โครงสร้างการสืบพันธุ์ของพืช
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด LearnPlus Science เรื่อง โครงสร้างการสืบพันธุ์ของพืช

ชื่อชุด : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบตามรูปแบบการสอน 5Es

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างการสืบพันธุ์ของพืช เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช ทั้งการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เพื่อใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

สินค้าที่เกี่ยวข้อง