ชุด LearnPlus Science เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด LearnPlus Science เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ

ชื่อชุด : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบตามรูปแบบการสอน 5Es

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการใช้แรงในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น แรงดึง แรงดัน แรงผลัก และผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุจะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ เปลี่ยนทิศทาง ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น ช้าลง หรือหยุดนิ่ง เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

สินค้าที่เกี่ยวข้อง