สำนวนไทยฉบับจัดหมวดหมู่
สำนวนไทยฉบับจัดหมวดหมู่

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786165086349

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : อุดมพร อมรธรรม

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ได้รวบรวมสำนวนไทยที่เป็นภูมิปัญญาไทย ประกอบด้วย สุภาษิตไทย คำพังเพย คำอุปมาอุปไมย เป็นของที่ใช้ได้ตลอดกาล และเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากวิถีชีวิตวัฒนธรรม แฝงคติความเชื่ออันดีงามที่คนไทยส่วนใหญ่ยึดถือสำนวนไทยเป็นของอมตะ สามารถใช้ได้ไม่ล้าสมัยทั้งในหนังสือ คำพูด ความคิด และการดำเนินชีวิต นับเป็นของดีที่มีมาแต่อดีตการวางรูปแบบภายในเล่มได้จัดออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายแก่การศึกษาและทำความเข้าใจ สำหรับผู้ที่สนใจเอกลักษณ์ของสำนวนไทย ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB