บรรยายความตามโคลงโลกนิติ
บรรยายความตามโคลงโลกนิติ

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786165001106

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : โกวิท ตั้งตรงจิตร

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ได้รวบรวมบทโคลงโลกนิติ แล้วนำมาขยายความให้ผู้อ่านได้อ่านและเข้าใจความหมายของโคลงแต่ละบทอย่างซาบซึ้ง ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เขียนยังได้นำเสนอส่วนของอธิบายศัพท์ เพื่อให้ทราบความหมายของคำต่างๆ ที่กวีนำมาใช้ในโคลงเหล่านี้ จึงนับเป็นผลงานที่ได้สารัตถประโยชน์ทั้งทางคติธรรมและทางวรรณคดีไปพร้อมกัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB