สื่อสารจีนกลางอย่างง่ายๆ
สื่อสารจีนกลางอย่างง่ายๆ

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789747527933

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : แสงตะวัน ชุมชาด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

“สื่อสารจีนกลาง อย่างง่าย ๆ” เล่มนี้ รวบรวมขึ้นจากผู้ชำนาญภาษาจีน เริ่มจากความรู้พื้นฐาน จนกระทั่งสามารถนำไปสนทนาในชีวิตประจำวันได้ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและพัฒนาภาษาจีน ซึ่งสามารถศึกษาด้วยตนเองได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB