แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ อจท.

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เป็นแบบฝึกเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีกิจกรรมจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ภายในเล่มมีตัวอย่างจากกรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง และมีกิจกรรมให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจด้วยตัวเอง ฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผ่านการจำลองจากสถานการณ์จริง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง