Letters' World 1 : CD คู่มือครู 1-4 Letter D, E, F
Letters' World 1 : CD คู่มือครู 1-4 Letter D, E, F

แชร์
picture
แชร์

ชื่อชุด : Letters' World

ชื่อผู้แต่ง : Tun Tun Publishing

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด เน้นการฝึกออกเสียง Phonics ให้ถูกต้องตามหลักเจ้าของภาษา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB