I CAN CODE ระดับ Basic
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

I CAN CODE ระดับ Basic

ชื่อชุด : I CAN CODE

ชื่อผู้แต่ง : ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือสำหรับเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องระบบอัตโนมัติและการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Quirkbot แนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสมองกล และวิธีการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทดลองเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว และสนุกที่เรียนรู้ พร้อมเป็นตัวช่วยให้ครูใช้เป็นเครื่องมือในการสอนได้เป็นอย่างดี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง