ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุด SMART LIP (BIG BOX)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุด SMART LIP (BIG BOX)

ชื่อชุด : ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน

ชื่อผู้แต่ง : บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย สำหรับเด็กที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาไทย ช่วยให้เด็กสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง พัฒนาจากงานวิจัยนวัตกรรมสำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) โดยใช้เทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง (Multi-Sensory) การใช้สีนำสายตา ผิวสัมผัส สัญลักษณ์ต่างๆ ในชุดประกอบด้วย บัตรภาพ บัตรรูปปาก บัตรสัมผัส บัตรแม่เหล็กพร้อมกระดาน และคู่มือสำหรับผู้สอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง