CD-ROM นิทานคำกลอน : คุณธรรม
CD-ROM นิทานคำกลอน : คุณธรรม

แชร์
picture
แชร์

ชื่อชุด : รู้คิดรู้ธรรม

ชื่อผู้แต่ง : โกลบอลเอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

การ์ตูนการศึกษาสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน รูปแบบ CD-ROM เพื่อส่งเสริมให้เด็ก คิดดี พูดดี ประพฤติดี มีคุณธรรมนำความรู้ สู่อานคตที่สดใส

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB