บวกลบไวได้ทักษะ ป.1
บวกลบไวได้ทักษะ ป.1

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : สื่อเสริมความรู้นอกตำรา

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบวกและการลบ ในรูปแบบเกม แบบฝึกหัด และข้อสอบ ปูพื้นฐานการคำนวณอย่างง่าย เข้าใจสัญลักษณ์ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB