My English 2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

My English 2

ISBN : 8859281714210

ชื่อชุด : My English

ชื่อผู้แต่ง : กัลยาณี รังสีปัญญา

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับประถมศึกษาปีที่ 2เรียนจบ ครบ เห็นผล ใน 1 คาบเรียน - จบ สอน-ฝึก-ประเมินได้ตรงตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และวงคำศัพท์และระดับภาษาเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน CEFR (A1)- ครบ ทั้งบทเรียน + แบบฝึก + กิจกรรม + การบ้านในแต่ละบท- เห็นผล รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนและการประเมิน ชัดเจนเป็นขั้นตอน หน้าต่อหน้า- ครูสอนง่าย ด้วยคำแนะนำการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยกำกับหน้าต่อหน้า ทริคการสอนคำศัพท์และแกรมมาร์เป็นภาษาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมไฟล์เสียงคำอ่านคำศัพท์ คำสั่ง บทสนทนา และเพลง เสียงเจ้าของภาษา- ผู้เรียนสื่อสารได้จริง เพราะมีกิจกรรมหลากหลายให้ฝึกลงมือปฏิบัติจริง สนุกสนานเหมือนได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง