MATHS POWER+ Mastery ป.5
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

MATHS POWER+ Mastery ป.5

ISBN : 8859281713770

ชื่อชุด : Maths Power+

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

"MATHS POWER+" ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 เล่ม มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ Mastery (ระดับพื้นฐาน) และ Challenge (ระดับท้าทาย)ได้รวบรวมโจทย์ปัญหาที่หลากหลายและเจาะลึกครบทุกสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ในหนังสือเรียนซึ่งมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย อัดแน่นถึง 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ (มีเฉลยพับแทรกในเล่ม)มี Online Testing System โดย Log in เข้าใช้งานตามรายละเอียดที่ระบุบนสลิปแทรกที่ปกรองหนังสือเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนด้วยตัวเองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและเตรียมความพร้อมฝึกฝนก่อนลงสนามสอบจริงให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง