Sam Labs Curious Car KIt ชุด สื่อฯ เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้ายวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

Sam Labs Curious Car KIt ชุด สื่อฯ เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้ายวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อชุด : Sam Labs Curious Car Kit

ชื่อผู้แต่ง :

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

บล็อกอิเล็กทรอนิกส์บลูธูทไร้สาย ที่มาพร้อมแอปพลิเคชันสำหรับการเขียนโปรแกรมหลากหลายฟังก์ชัน สามารถนำไปจัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็ม (STEM) ร่วมกับศิลปะ (ART) ได้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน โดยเริ่มต้นเรียนรู้คำสั่งอย่างเป็นขั้นตอนด้วยเกมก่อนการโค้ด ทำให้สามารถจด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง