ความจุ บอกปริมาตรการตวง
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ความจุ บอกปริมาตรการตวง

ISBN : 9786162120718

ชื่อชุด : หนังสือจุดประกายคิด ชุด รู้คณิต คิดเป็น ชุด การชั่ง ตวง วัด และอื่นๆ

ชื่อผู้แต่ง : ชเว ฮเย คยอง / อี ฮยอน จู

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

"ความจุ คือ ปริมาตรภายในของภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นการวัดปริมาณของสิ่งต่างๆ ทั้งของแข็งและของเหลวที่ใส่ลงไปในภาชนะจนเต็มพอดี" เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์จนลุล่วง เป็นเหตุเป็นผลตามเหตุการณ์ในเรื่อง ผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหามาฝึกให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง มีหัวข้อชวนคุย ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนทำ สรุปท้ายเล่มเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในนิทานเรื่องนั้น รวมทั้งแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอดแทรกคณิตศาสตร์ขณะอ่านเรื่องให้เด็กฟัง และการนำเนื้อหาในเล่มมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ประจำวันที่เด็กคุ้นเคย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง